Phyllonorycter parvifoliella (Ragonot, 1875)

Lepidoptera, Gracillariidae

mijn Bovenzijdige vourmijn die het blaadje sterk naar boven doet samentrekken. Gemineerde, leeggegeten blaadjes zien et wittig uit. Verpopping binnen de mijn.

mine Upper-surface tentiform mine that causes the leaf to contract strongly upwards. Mined, leaves, completely eaten out, look whitish. Pupation within the mine.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Adenocarpus complicatus (=parvifolius).

fenologie Larven in mei-juni en september-october.

phenology Larvae in May - June and September - October.

verspreiding binnen Europa Frankrijk, Portugal (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe France, Portugal (Fauna Europaea, 2009).

literatuur

references

Hering (1957a), A & Z Laštuvka (2006a), Nel & Varenne (2014a).

23/10/2014