Phyllonorycter phyllocytisi (Hering, 1936)

Lepidoptera, Gracillariidae

Cytisus sessilifolius, Spanje, met twee vouwmijnen van Phyllonorycter phyllocytisi en blaasmijnen van Leucoptera coronillae; uit Hering (1936b)

Phyllonorycter phyllocytisi mines

Cytisus sessilifolius, Spain, with two tentiform mines of Phyllonorycter phyllocytisi and tentiform mines of Leucoptera coronillae; from Hering (1936b)

mijn Onderzijdige, bruinige, vouwmijn die het blad eerst in de lengte doet dubbelvouwen, maar het blad uiteindelijk tot een vormeloze prop samentrekt. Verpopping in de mijn.

mine Lower surface, brownish, tentiform mine that first causes the leaf to fold lengthwise, but in the end contracts the leaf to a shapeless knot. Pupation internal.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Cytisophyllum sessilifolium.

fenologie Larven gevonden in juni en juli.

phenology Larvae found in June and July.

verspreiding binnen Europa Frankrijk, Spanje, Italië.

distribution within Europe France, Spain, Italy.

pop Beschreven door Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Voor Phyllonorycter phyllocytisi sensu Laštuvka (1993a), Patočka & Gregor (2001a), Patočka & Turčáni (2005a) zie Ph. eugregori.

synonyms For Phyllonorycter phyllocytisi sensu Laštuvka (1993a), Patočka & Gregor (2001a), Patočka & Turčáni (2005a) see Ph. eugregori.

opmerkingen Merkwaardigerwijze wordt de soort niet genoemd door Hering (1957a).

notes Surprisingly, the species is not treated by Hering (1957a).

literatuur

references

Hering (1936b), Klimesch (1950c), A & Z Laštuvka (2006a), Nel & Varenne (2014a), Patočka & Turčáni (2005a).

14/02/2017