Phyllonorycter quercus (Amsel & Hering, 1931)

Lepidoptera, Gracillariidae

Quercus coccifera, Palestina; uit Amsel & Hering (1931a)

Phyllonorycter quercus mines

Quercus coccifera, Palestine; from Amsel & Hering (1931a)

waardplanten: Fagaceae, nauw monofaag

hostplants: Fagaceae, narrowly monophagous

Quercus coccifera.

verspreiding binnen Europa Palestina.

distribution within Europe Palestine.

opmerkingen Deze soort is uit Europa vermeld door Maček (1999a), namelijk uit Slovenië, levend op Quercus ilex. Vooralsnog moet deze waarneming als twijfelachtig worden beschouwd.

notes This species has been recorded from Europe by Maček (1999a), from Slovenia, living on Quercus ilex. This observation needs confirmation,

literatuur

references

Amsel & Hering (1931a), Hering (1934a, 1957a), Maček (1999a).

02/08/2010