Phyllonorycter quinqueguttella (Stainton, 1851)

Lepidoptera, Gracillariidae

Salix repens, Zandvoort; de mijn rechts is nog heel jong

Phyllonorycter quinqueguttella mines

Salix repens, Zandvoort; the mine at right still quite young

mijn Onderzijdige vouwmijn, die bij kleine bladeren de hele onderkant van het blad in beslag neemt. De mijn trekt sterk samen, zodat het blad buisvormig kan worden. De onderepidermis heeft veel fijne plooitjes. De pop ligt, niet in een duidelijke cocon, in een hoek van de mijn; de frass ligt in een klomp in de andere hoek.

mine Lower-surface tentiform mine, that in small leaves can occupy the entire underside. The mine does contract strongly, folding the leaf, sometimes causing it to become tube-like. Lower epidermis with many fine folds. Pupa, not a a clear cocoon, in a corner of the mine. Frass packed in the opposite corner.

waardplanten: Salicaceae, nauw monofaag

hostplants: Salicaceae, narrowly monophagous

Salix repens & subsp. rosmarinifolia.

fenologie Larven in juli en september-october (Emmet ea, 1985a).

phenology Larvae in July and September - October (Emmet ao, 1985a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot de Pyreneeën, Alpen, Hongarijë en de Ukraïne, en van Ierland tot Centraal Rusland (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Fennoscandia to the Pyrenees, Alps, Hungary, and the Ukraine, and from Ireland to Central Russia (Fauna Europaea, 2010).

synoniemen Lithocolletis quinqueguttella; L. graeseriella Sorhagen, 1900 (?)

synonyms Lithocolletis quinqueguttella; L. graeseriella Sorhagen, 1900 (?)

opmerkingen Jonge mijnen kunnen gemakkelijk worden verward met die van Agromyza salicina.

notes Young mines can easily be confused with those of Agromyza salicina.

literatuur

references

Bengtsson & Johansson (2011a), Buhr (1937a, 1964a), Buszko (1992b), Davis & Deschka (2001a), Emmet, Watkinson & Wilson (1985a), Gegor & Patočka (2001a), Hering (1921b, 1957a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Kuchlein ao (1988a), Maček (1999a), Nel & Varenne (2014a), Patočka & Turčáni (2005a), De Prins (1998a), Schütze (1931a), Sønderup (1949a), Szőcs (1977a, 1981a), Wegner (2010a).

15/05/2017