Phyllonorycter salicicolella (Sircom, 1848)

Lepidoptera, Gracillariidae

Salix cinerea, Bergen NH

Phyllonorycter salicicolella mine

Salix cinerea, Bergen NH

Salix cinerea, Tilburg: geopende mijn om de ijle cocon te tonen

Salix cinerea, Tilburg: opened mine, showing the flimsy cocoon

mijn Vrij kleine, onderzijdige vouwmijn, vaak aan de bladrand. De roodbruine pop ligt in een zeer ijle, wittige of heel bleek gele cocon; mogelijk ontbreekt de cocon soms volledig. De frass ligt in een klomp in een hoek van de mijn.

mine Fairly small, lower-surface, tentiform mine, often toching the leaf margin. The reddish brown pupa in a flimsy, whitish of very pale yellowish cocoon; possibly the cocoon sometimes is missing altogether. Frass packed in a corner of the mine.

waardplanten: Salicaceae, monophaag

hostplants: Salicaceae, monophagous

Salix aurita, caprea, cinerea, myrsinifolia.

Buhr (1937a) noemt nog S. alba, spadicea.

Buhr (1937a) additionally mentions S. alba, spadicea.

fenologie Larven in juli en september-october (Emmet ea, 1985a).

phenology Larvae in July and September - October (Emmet ao, 1985a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa, uitgezonderd het Balkan-Schiereiland (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe All Europe, except the Balkan Peninsula (Fauna Europaea, 2010).

synoniemen Lithocolletis salicicolella.

synonyms Lithocolletis salicicolella.

opmerkingen Tot voor kort werd Phyllonorycter brevilineatella (Benander, 1944) beschouwd als synoniem van salicicolella. Biochemisch onderzoek heeft echter waarschijnlijk gemaakt dat het een aparte soort is (Bengtsson, 2010a, Bengtsson & Johansson, 2011a). De soort is vooralsnog uitsluitend bekend uit Zweden, en leeft op Salix aurita; de mijn zal waarschijnlijk weinig verschillen van die van salicicolella.

notes Until recently Phyllonorycter brevilineatella (Benander, 1944) was considered a synonym of salicicolella. However, biochemical studies indicate that it probably is a distinct species (Bengtsson, 2010a, Bengtsson & Johansson, 2011a). The species so far is known only from Sweden, and lives on Salix aurita; probably the mine will not be diferent from the one of salicicolella.

literatuur

references

Bengtsson (2010a), Bengtsson & Johansson (2011a), Buhr (1937a, 1964a), Buszko (1992b), Davis & Deschka (2001a), Deutschmann (2008a), Drăghia (1972a), Emmet, Watkinson & Wilson (1985a), van Frankenhuyzen & Houtman (1972a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Gregor & Patočka (2001a), Haase (1942a), Hering (1957a), Huber (1969a), Jaworski (2009a), Kasy (1965a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Maček (1999a), Nel & Varenne (2014a), Patočka & Turčáni (2005a), De Prins (1998a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Sønderup (1949a), Szőcs (1977a).

23/10/2014