Phyllonorycter suaveolentis (Petry, 1904)

Lepidoptera, Gracillariidae

mijn Kleine, ovale, onderzijdige vouwmijn tussen twee zijnerven met verscheide gelijke plooien. Frass in twee stroken aan weerszijden van de cocon.

mine Small, oval, lower-surface tentiform mine between two side veins, with several similar folds. Frass in two bands at either side of the ccooon.

waardplanten: Betulaceae, monofaag

hostplants: Betulaceae, monophagous

Alnus viridis subsp. suaveolens.

fenologie Larven in april en juli.

phenology Larvae in April and July.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Gebergte van Corsica.

distribution within Europe Mountains of Corsica.

literatuur

references

Hering (1947a, 1957a), Nel & Varenne (2014a).

09/01/2017