Phyllonorycter viminetorum (Stainton, 1854)

Lepidoptera, Gracillariidae

Salix viminalis, Losser, leg Sjaak Koster

Phyllonorycter viminetorum mine

Salix viminalis, Losser, leg Sjaak Koster

detail

Phyllonorycter viminetorum mine

detail

Salix viminalis, Nederhorst den Berg: geopende mijn - geen cocon te zien

Salix viminalis, Nederhorst den Berg: opened mine - no visible cocoon

mijn Onderzijdige vouwmijn, altijd aan de bladrand, meestal vlakbij de bladsteel; vaak twee in een blad. De mijn is buisvormig samengetrokken. Pop geelbruin. Cocon schijnbaar afwezig (valt samen met de bekleding van de mijn). Frass in een klomp in een hoek van de mijn.

mine Lower-surface tentiform mine against the leaf margin, mostly not far from the petiole, often two in a leaf. The mine in contracted tube-like. Pupa yellowish brown. No visible cocoon (coincides with the lining of the mine). Frass packed in a corner of the mine.

waardplanten: Salicaceae, monofaag

hostplants: Salicaceae, monophagous

Salix viminalis.

Vermeldingen in de literatuur van S. caprea zijn onwaarschijnlijk.

Records in the literature from S. caprea are improbable.

fenologie Larven in juli en september-begin november (Emmet ea, 1985a).

phenology Larvae in July and September - early November (Emmet ao, 1985a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Letland tot de Pyreneeën en Italië, en van Ierland tot de Ukraïne (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Latvia to the Pyrenees and Italy, and from Ireland to the Ukraine (Fauna Europaea, 2010).

synoniemen Lithocolletis viminetorum.

synonyms Lithocolletis viminetorum.

literatuur

references

Buhr (1937a, 1964a), Buszko (1992b), Davis & Deschka (2001a), Deutschmann (2008a), Emmet, Watkinson & Wilson (1985a), Hering (1957a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Maček (1999a), Nel & Varenne (2014a), De Prins (1998a), Schütze (1931a), Skala & Zavřel (1945a), Szőcs (1977a).

23/10/2014