Platyptilia gonodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lepidoptera, Pterophoridae

mijn Kleine, doorzichtige, voldiepe, onregelmatig gevormde mijntjes, nog geen vierkante cm groot, vaak een aantal bijeen. Frass korrelig, spaarzaam of ontbrekend. Na verloop van enige tijd verlaten de larve de mijntjes en vreten vrij aan de bladonderzijde of onder een omgeslagen bladrand.

mine Small, transparant, irregularly shaped full depth mines, less than a square cm, often several in a leaf. Frass granular, little or missing. After some time the larvae leave the mines and continue feeding freely at the leaf underside or under a folded leaf margin.

waardplanten: Asteraceae, nauuw oligofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly oligophagous

Petasites hybridus; Tussilago farfara.

fenologie Larven van juli tot november; een voorjaarsgeneratie, die optreedt in maart-april, boort in de bloemstengels (Hering, 1957a).

phenology Larvae from July till November; a spring generation, that occurs in March - April, bores in the stalks of the inflorescence (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe All Europe (Fauna Europaea, 2009).

larve Donkerrode lengtelijnen.

larva Purple length lines.

opmerkingen Bovenstaande beschrijving van de mijn is gebaseerd op Hering (1957a). Volgens Hart (2011a), die de biologie gedetailleerd beschrijft, is er echter maar één generatie warvan de larve leeft in de bloeistengel en de bloemhoofdjes; van mineren lijkt geen sprake te zijn.

notes The description of the mina above is based on Hering (1957a). However Hart (2011a), giving a detailed description of the biology, writes of a single generation, of which the larvae live in the flower stalk an the capitula. No word is spent on mining.

literatuur

references

Baldizzone (2008a), Hart (2011a), Hering (1957a), Huber (1969a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Nel (1996a), Robbins (1991a).

30/03/2012