Platyptilia isodactylus (Zeller, 1852)

Lepidoptera, Pterophoridae

mijn Na een korte tijd vrij aan de onderzijde van de rozetbladen te hebben geleefd leeft de larve als stengelboorder. Verscheidene stengels worden achtereenvolgens uitgevreten, frass wordt via de inbooropening uitgeworpen. Aangeboorde stengels verkrommen vaak sterk, de groei stokt en de delen boven de vraat verdorren vaak. Twee generaties, verpopping gewoonlijk in de gang.

mineAfter living free for a short while at the underside of the rosette leaves the larva turns a stem borer. Several stems are dealt with successively, frass is ejected through the entrance opening. Bored stems often strongly curve, they are stunted and parts above the feeding often die off. Two generations, pupation usually in the gallery.

waardplanten: Asteraceae, nauw oligofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly oligophagous

Jacobaea aquatica, vulgaris; Senecio nemorensis.

Hart (2011a) noemt alleen Jacobaea aquatica.

Hart (2011a) mentions Jacobaea aquatica only.

fenologie Minerende larven in mei-juli (Hering, 1957a).

phenology Mining larvae in May - July (Hering, 1957a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Noorwegen tot Spanje en van Ierland tot Duitsland; ook in Roemenië (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Norway to Spain and from Ireland to Germany; also in Romania (Fauna Europaea, 2010).

pop Zie Patočka & Turčáni (2005a).

pupa See Patočka & Turčáni (2005a).

literatuur

references

Buhr (1937a, 1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Gielis (1996a), Gielis, Huisman, Kuchlein, van Nieukerken, van der Wolf & Wolschrijn (1985a), Hart (2011a), Hering (1957a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Nel (1996a), Patočka & Turčáni (2005a), Redfern & Shirley (2011a), Robbins (1991a), Roskam (2009a), Szőcs (1977a).

14/02/2017