Platyptilia nemoralis Zeller, 1841

Lepidoptera, Pterophoridae

op Jacobaea, Senecio

on Jacobaea, Senecio

gal: larve, een rups, in een ca 3 cm lange spoelvormige opzwelling van de stengel, meestal in het bovenste deel daarvan. Frass wordt door een opening in de gal naar buiten gewerkt. Verpopping in de gal.

gall: larva, a caterpillar, in a ± 3 cm long fusiform swelling of the stem, usually the upper part. Frass is ejected through an opening in the gall. Pupation in the gall.

waardplanten: Asteraceae, nauw oligofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly oligophagous

Jacobaea aquatica; Senecio ovatus & subsp. stabianus, sarracenicus, sylvaticus.

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Gielis (1996a), Nel (1996a), Roskam (2009a), Szőcs (1977a).

27/07/2014