Platyptilia tesseradactyla (Linnaeus, 1761)

Lepidoptera, Pterophoridae

mijn "...bij gelegenheid minerend in een blad" (Hart, 2011a); hoe de mijn eruit ziet wordt niet vermeld. Verpopping buiten de mijn.

mine "...occasionally mining a leaf" (Hart, 2011a); how the mine looks like is not indicated. Pupation external.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Antennaria dioica.

fenologie De eieren komen omstreeks half juni uit; twee tot drie weken later daalt de larve van de bloemhoofjes af naar het bladrozet en zou dan kunnen mineren. Er is maar één generatie.

phenology The eggs hatch around mid June; two or three weeks later the larva descends from the inflorescence down the the basal rosette, and then could make a mine. The species is univoltine.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2012).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2012).

verspreiding binnen Europa Vrijwel geheel Europa, maar niet bekend uit Engeland, de Benelux, en het Balkan-schiereiland (Fauna Europaea, 2012).

distribution within Europe Almost all of Europe, but not known from Britain, the Benelux, and the Balkan peninsula (Fauna Europaea, 2012).

larve Kop, borstpoten en anale plaat zwart; lichaam vleeskleurig met een rode dorsale lengtelijn en een eveneens rode, onderbroken laterale lijn.

larva Head, thoracic feet and anal plate black; body dull red with a red dorsal length line and an equally red irregular pair of lateral lines.

literatuur

references

Baldizzone (2008a), Hart (2011a), Nel (1996a).

30/03/2012