Polyommatus escheri (Hübner, 1823)

Lepidoptera, Lycaenidae

mijn Alleen de jonge larven mineren: na een gaatje in de epidermis gemaakt te hebben dringen ze met kop en borststuk een eind het blad binnen, en maken zo vlekmijntjes.

mine Only the young larvae mine: after having made a hole in the epidermis they penetrate the leaf tissue with head and thorax, thereby creating fleck mines.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Astragalus glycyphyllos.

fenologie Larven van het najaar tot mei.

phenology Larvae from autumn till May.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Ten zuiden van de lijn Frankrijk - Bulgarijë (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe South of the line France - Bulgaria (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Lycaena escheri.

synonyms Lycaena escheri.

literatuur

references

Hering (1957a), Maček (1999a), Skala (1948a).

29/02/2012