Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)

Lepidoptera, Lycaenidae

mijn Jonge larven van het icarusblauwtje bijten een gaatje in de onderepidermis, en vreten van daaruit bladweefsel weg zover als ze met hun kop en borststuk kunnen reiken (Emmet ea, 1996a).

mine Young larvae of the Common Blue bite a hole in the lower epidermis and from there eat as much parenchymatous tissue as they can reach with their head and thorax (Emmet ao, 1996a).

waardplanten: Fabaceae, oligofaag

hostplants: Fabaceae, oligophagous

Lotus corniculatus, uliginosus; Medicago; Ononis; Trifolium.

Lotus is de belangrijkste waardplant (Robbins, 1991a).

Lotus is the preferred hostplant (Robbins, 1991a).

fenologie Larven in tweede helft van april, soms een tweede generatie in juli (Bink, 1992a).

phenology Larvae in the second half of April, sometimes a second generation in July (Bink, 1992a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Entire Europe (Fauna Europaea, 2009).

larve Larven groen, plomp, harig (Carter & Hargreaves, 1987a).

larva Larvae green, squat, hairy (Carter & Hargreaves, 1987a).

literatuur

references

Bink (1992a), Carter & Hargreaves, 1987a), Emmet ao (1996a), Kuchlein & de Vos (1999a), Robbins (1991a).

modif. 28.iii.2009