Povolnya leucapennella (Stephens, 1835)

Lepidoptera, Gracillariidae

mijn De mijn begint als een smal onderzijdig epidermaal gangetje, overgaande in een ovale, uiteindelijk voldiepe blaasmijn tussen twee zijnerven. De larve leeft later vrij, aanvankelijk in een omgeslagen bladrand, later in een deels ingerolde bladtop. Mogelijk een voorkeur voor jonge bladeren (Meyrick, geciteerd door Emmet ea, 1985a).

mine The mine begins as a narrow lower-surface epidermal gallery, that widens into an oval, eventually full depth blotch between two side veins. Later the larva lives free, at first in a folded leaf margin, finally in a partly rolled leaf tip. Possibly a preference for young leaves (Meyrick, cited by Emmet ao, 1985a).

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus ilex, robur.

Incidenteel Castanea sativa (Heckford, 1993a).

Occasionally Castanea sativa (Heckford, 1993a).

fenologie Larven waargenomen in juni-juli en september (Emmet ea, 1985a).

phenology Larvae were observed in June - July and September (Emmet ao, 1985a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa, uitgezonderd delen van het Balkan-schiereiland (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe All Europe, except parts of the Balkan Peninsula (Fauna Europaea, 2010).

larve Lichaam grijswijt, kop bruinig.

larva Body greyish white, head brownish.

pop Aan de onderzijde van het blad, in een plooi, bedekt met een grijsgroen membraan.

pupa At the underside of the leaf, in a fold, under a greyish green membrane.

synoniemen Caloptilia leucapennella; Caloptilia, Coriscium sulphurella (Haworth, 1828).

synonyms Caloptilia leucapennella; Caloptilia, Coriscium sulphurella (Haworth, 1828).

literatuur

references

Biesenbaum (2010a), Bengtsson & Johansson (2011a), SCS Brown (1947a), Buhr (1936a), Buszko (1987a, 1992b), Emmet, Watkinson & Wilson (1985a), Heckford (1993a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Opheim (1977a), Pinzari, Pinzari & Zilli (2013a), De Prins (1998a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Šulcs (1996a).

24/10/2014