Prays fraxinella (Bjerkander, 1784)

Lepidoptera, Yponomeutidae

Fraxinus excelsior, Bunderbos

Prays fraxinella mines

Fraxinus excelsior, Bunderbos

detail

Prays fraxinella mine

detail

eischaaltje

egg shell

mijn In het late najaar maken de larven een onregelmatig gangmijntje met verspreide zwarte frass. Vaak heeft de gang op het einde een min of meer frassloze verbreding. De mijn begint soms bij een eischaaltje (onderste foto), maar de larve kan ook een mijn verlaten en elders op het blad opnieuw beginnen: in dat geval begint de mijn bij een klein rond gaatje. Voordat het blad valt verlaten ze de mijn en boren zich voor de overwintering in de bast. Na de overwintering leven ze als scheutboorder, of vrij tussen samengesponnen bladeren.

mine In late autumn the larvae make an irregular small corridor with dispersed black frass. Often the corridor widens in the end into an irregular blotch with much less frass. The mine may begin at an egg shell (lower picture), but the larvae can leave their mine an start a new one elsewhere in the leaf; in that case the corridor begins with a small round opening. Before the leaf is shed the larva leaves the mine and bores into the bark, where it hibernates. After hibernation they live as shoot borer, of free among spun leaves

waardplanten: Oleaceae, oligofaag (?)

hostplants: Oleaceae, oligophagous (?)

Fraxinus excelsior, ornus.

De soort wordt ook gemeld van Daphne, maar het is niet werkelijk duidelijk of dit een structurele relatie betreft.

The species is also reported from Daphne, but is is not really clear whether this concerns a regular relationship.

fenologie Larven leven in october als bladmineerder (Agassiz, 1996a).

phenology Mining larve in October (Agassiz, 1996a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa, met uitzondering van de Middellandse Zee-eilanden en het Balkanschiereiland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe All Europe, except the Mediterranean islands and the Balkan Peninsula (Fauna Europaea, 2009).

pop Afgebeeld en beschreven door Patočka (1997a), Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Illustrated nd described by Patočka (1997a), Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Prays curtisella (Donovan, 1793).

synonyms Prays curtisella (Donovan, 1793).

literatuur

references

Agassiz (1996), Baldizzone (2004a), Bengtsson & Johansson (2011a), Buhr (1964a), Buszko (1992b), Deschka & Wimmer (2000a), Hering (1957a), Huemer (2012a), Kollár & Hrubík (2009a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Leutsch (2011a), Maček (1999a), Patočka (1997a), Patočka & Turčáni (2005a), Robbins (1991a), Skala (1951b), Sønderup (1949a), Szőcs (1977a), Wörz (1957a), Zoerner (1969a).

29/12/2012