Prochoreutis myllerana (Fabricius. 1794)

Lepidoptera, Choreutidae

Scutellaria galericulata, België, LG, Liège, Canal de l'Ourthe; © Jean-Yves Baugnée; gemineerd blad

Prochoreutis myllerana

Scutellaria galericulata, Belgium, LG, Liège, Canal de l'Ourthe; © Jean-Yves Baugnée; mined leaf

topblaadjes, samengesponnen en uitgeveten

Prochoreutis myllerana

top leaves, spun togehter and eaten out.

mijn Voldiepe, slordige blaasmijn, vooral in de onderste bladeren van de plant. De larve verlaat na enige tijd de mijn, en leeft daarna vrij, tussen samengesponnen bladeren. In veel gevallen is er waarschijnlijk in het geheel geen sprake van een mijn, maar van een verzameling van venstervraat.

mine Full depth, untidy, blotch, mainly in the lower leaves. Older larvae live free among spun leaves. In many cases probably mining is not the case, rather a complex of window feeding.

waardplanten: Lamiaceae, monofaag

hostplants: Lamiaceae, monophagous

Scutellaria galericulata, minor.

Vermeldingen van Lamium album, purpureum moeten nader worden bevestigd.

Records from Lamium album, purpureum need further confirmation.

fenologie Volgroeide [dus vrijlevende] larven in juni, en juli-augustus (Pelham-Clinton, 1985b). Overwintert waarschijnlijk als imago (Huisman & Koster, 1999a).

phenology Full grown [i.e., free-living] larvae in June, and July - August(Pelham-Clinton, 1985b). Hibernation probably as adult (Huisman & Koster, 1999a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded(Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Waarschijnlijk geheel Europa (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Probably all Europe (Fauna Europaea, 2009).

opmerkingen Mijnen zijn niet te onderscheiden van Prochoreutes sehedestediana, maar naar het schijnt de larven wel.

notes The mines cannot be distinguished from those of Prochoreutes sehedestediana, but seemingly the larvae can.

literatuur

references

Buhr (1937a), Hering (1957a), Huisman & Koster (1996a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Pelham-Clinton (1985b), De Prins (2010a), Robbins (1991a), Sonderegger (2011a), Sønderup (1949a).

16/11/2014