Pseudohermenias abietana (Fabricius, 1787)

Lepidoptera, Tortricidae

mijn Naalden van dit jaar worden uitgemijnd vanuit een spinselbuis op de tak. De meeste frass wordt via de spinselbuis uit de mijn verwijderd. Oudere larven leven vrij.

mine Leaves of the current year are mined out from a silken tube on the twig. Most frass is ejected into the tube. Older larvae live free.

waardplanten: Pinaceae, vrijwel monofaag

hostplants: Pinaceae, almost monophagous

Abies alba; Picea abies.

Slechts zeer zelden op Abies!

Only very rarely on Abies!

fenologie Mijnen in het voorjaar (Hering, 1957a).

phenology Mines in spring (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia en noordelijk Rusland tot de Pyreneeën, Sardinië en Italië, en van Frankrijk tot Roemenië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Fennoscandia and northern Russia to the Pyrenees, Sardinia, and Italy, and from France to Romania (Fauna Europaea, 2009).

larve Bruinachtig, met glimmend-zwarte kop; prothoracale plaat bruin, vooraan vliezig-wit, achteraan breed zwart; labrum donker (Patočka, 1960a).

larva Brownish, with shining black head; peothoracic plate brown, membraneous-white anteriorly, broad black posteriorly; labrum dark (Patočka, 1960a).

pop Beschreven door Patočka (1960a), Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka (1960a), Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Olethreutes, Pseudohermenias hercyniana Bechstein & Scharfenburg, 1805; Argyroploce, Esia, clausthaliana (Saxesen, 1840).

synonyms Olethreutes, Pseudohermenias hercyniana Bechstein & Scharfenburg, 1805; Argyroploce, Esia, clausthaliana (Saxesen, 1840).

literatuur

references

Buhr (1935b), Hering (1957a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Patočka (1960a), Patočka & Turčáni (2005a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Zoerner (1970a).

28/06/2010