Pseudoswammerdamia combinella (Hübner, 1786)

Lepidoptera, Yponomeutidae

Prunus spinosa, nieuwendam

Pseudoswammerdamia combinella mine

Prunus spinosa, nieuwendam

mijn De jonge larve maakt een voldiepe blaasmijn. De meeste frass wordt door een snede in de epidermis naar buiten gewerkt. Later leven de larven vrij, in een vaak gemeenschappelijk spinsel (Agassiz, 1996a).

mine The young larva makes a full depth blotch. Most frass is ejected by a slit in the epidermis. Later the larve life free in a web, often communally (Agassiz, 1996a).

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Prunus spinosa.

fenologie Larven in juli-september (Agassiz, 1996a).

phenology Larvae in July - September (Agassiz, 1996a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot Spanje, Sardinië, Sicilië en Macedonië, en van Ierland tot de Ukraïne (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Scandinavia to Spain, Sardinia, Sicily, and Macedonia, and from Ireland to the Ukraine (Fauna Europaea, 2010).

larve Lichaam vuilgeel met een geelgroene dorsale lijn en een paar subdorsale lijnen met roodachtige stippen. Kop bleek gelig (Agassiz, 1996a)..

larva Body dull yellowish, dorsal line yellowish green, a subdorsal line of dull red dots. Head pale yellowish (Agassiz, 1996a).

pop Zie Patočka & Turčáni (2005a).

pupa See Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Paraswammerdamia combinella.

synonyms Paraswammerdamia combinella.

literatuur

references

Agassiz (1996a), Bengtsson & Johansson (2011a), Huisman & Koster (1994a), Gielis, Huisman, Kuchlein, van Nieukerken, van der Wolf & Wolschrijn (1985a), Huisman ao (2009a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Patočka & Turčáni (2005a), De Prins (1998a), Robbins (1991a), Wieser & Huemer (1997a).

27/10/2014