Psychoides verhuella Bruand, 1853

Lepidoptera, Tineidae

Asplenium trichomanes, België, prov. Luik: Ben-Ahin, Lovegnée-Bosquet: mijnen; © Jean-Yves Baugnée

Psychoides verhuella mine

Asplenium trichomanes, Belgium, prov. Liège: Ben-Ahin, Lovegnée-Bosquet: mines; © Jean-Yves Baugnée

zakken

Psychoides verhuella case

cases

Asplenium scolopendrium, België, prov. Namur, Spy © Jean-Yves Baugnée

Psychoides verhuella mine

Asplenium scolopendrium, Belgium, prov. Namur, Spy © Jean-Yves Baugnée

Asplenium ruta-muraria, België, prov. Namen, Parc National de Furfooz © Stéphane Claerebout

Psychoides verhuella: 'case' and exuvium

Asplenium ruta-muraria, Belgium, prov. Nameur, Parc National de Furfooz © Stéphane Claerebout

mijn Voldiepe gang of blaas, die vaak tegen de bladrand aan ligt. In het eerste deel van de mijn veel, bruinzwarte, fijnkorrelige frass; verderop is de mijn bijna vrij van frass. Hering (1962a) schrijft dat de larve de mijn kunnen verlaten en elders herbeginnen, en bovendien dat de larven een deel van de frass uit de mijn verwijderen. Geen van beide details wordt herhaald door Buhr (1964a). De larve leeft na de overwintering vrij op de plant, in een slordige zak van spinsel, bedekt met frass en resten van sporenhoopies. Vanuit die zak mineert hij, of maakt onderzijdige venstervraat.

mine Full-depth corridor or blotch, often positioned along the leaf margin. In the first part much, brown-black, fine-grained frass, later parts of the mine almost free from frass. Hering (1962a) writes that the larva is able to leave the mine and begin again elsewhere, and also that the larva ejects part of the frass from the mine. Neither detail is repeated by Buhr (1964a). After hibernation the larva lives free in an untidy case of silk, covered with frass and remants of sori. From this case it may mine, or cause lower-surface window feeding.

waardplanten: Aspleniaceae, Dennstaedtiaceae; nauw polyfaag

hostplants: Aspleniaceae, Dennstaedtiaceae; narrowly polyphagous

Asplenium ceterach, ruta-muraria, scolopendrium, trichomanes; Pteridium aquilinum.

fenologie Minerende larven van de herfst tot mei het volgende jaar (Hering, 1957a).

phenology Mining larvae from autumn till May the next year (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Muus, 2015a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

recorded (2015a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Van de Britse Eilanden tot Centraal Europa (Pelham-Clinton, 1985a).

distribution within Europe From the Britse Eilanden to Central Europe Pelham-Clinton, 1985a).

pop In de larve-zak, vaak op de waardplant (Pelham-Clinton, 1985a).

pupa In the larval case, often on the hostplant (Pelham-Clinton, 1985a).

synoniemen Lamprosetia, Teichobia verhuellella Stainton, 1854.

synonyms Lamprosetia, Teichobia verhuellella Stainton, 1854.

literatuur

references

Beiger (1960a, 1965a), Buhr (1964a), Hering (1957a, 1962a), Klimesch (1950c, 1951b, 1956c, 1958c), Muus (2015a), Pelham-Clinton (1985a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Starý (1930a), Szőcs (1977a, 1978a).

23/01/2017