Recurvaria nanella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lepidoptera, Gelechiidae

Pyrus communis, België, Luik; © Jean-Yves Baugnée

Recurvaria nanella mine

Pyrus communis, Belgium, Liège; © Jean-Yves Baugnée

detail

Recurvaria nanella mine

detail

Malus domestica, België, Luik; © Jean-Yves Baugnée

Recurvaria nanella mine

Malus domestica, Belgium, Liège; © Jean-Yves Baugnée

mijn Vertakte, soms stellate, smalle, bruinige, zeer doorzichtige, soms lange, gangmijn, bijna zonder frass. De frass wordt uitgeworpen middels een paar zeer kleine openingen, die meestal dichtbij een nerf liggen. Alleen de jonge larven mineren.

mine Branched, sometimes stellate, brownish, very transparant, sometimes long corridor that contains almost no frass. All frass is ejected through a number of tiny openings that generally are close to a vein. Only the young larvae live as miners.

waardplanten: Rosaceae, oligofaag

hostplants: Rosaceae, oligofaag

Amelanchier; Chaenomeles; Cotoneaster; Crataegus laevigata, monogyna; Cydonia oblonga; Malus domestica, ringo, sylvestris; Mespilus germanica; Prunus armeniaca, avium, cerasus, domestica & subsp. insititia, dulcis, mahaleb, persica, spinosa; Pyrus communis; Sorbus.

Belangrijkste waardplanten, in elk geval in Engeland, zijn Malus, Pyrus, Prunus spinosa (Bland ao, 2002a)

Door Elsner ea (1999a) ook vermeld van Cerasus serratula; bedoeld wordt waarschijnlijk Prunus serrulata.

Af en toe worden waarnemingen gemeld op Corylus avellana, Rhamnus en Betula. Gemeenschappelijk optreden op Rosaceae en berk komt vrij vaak voor, maar de andere gevallen betreffen waarschijnlijk xenophagie.

At least in Britain Malus, Pyrus, Prunus spinosa are the main hostplant (Bland ao, 2002a)

Mentioned by Elsner ao (1999a) also from Cerasus serratula; probably Prunus serrulata was intended.

Now and then the species is recorded from Corylus avellana, Rhamnus and Betula. A common acceptance of Birch and Rosaceae is not exceptional, but the other cases probably should be regarded as xenophagy.

fenologie Larven mineren van augustus tot october; na de overwintering leven ze vrij in de knoppen en tussen jonge bladeren (Hering, 1957a).

phenology Larvae mine from August to October; after hibernation they live free in the buds and among young leaves (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa vrijwel geheel Europa, maar niet in Ierland en weinig in het noorden (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Almost all of Europe, but missing in Ireland and rare in the North (Fauna Europaea, 2009).

larve Larve roodbruin, kop en prothoracale plaat zwart (Bland ea, 2002a).

larva Larva reddish brown; head and prothoracal plate black (Bland ao, 2002a).

pop Beschreven door Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka & Turčáni (2005a).

opmerkingen Lijkt achteruit te gaan (Bland ea, 2002a).

Elsner ea (1999a) noemen ook Recurvaria leucoptera (Clerck, 1758) als mineerder, van een lange reeks Rosaceae en, met vraagtekens, Rhamnus en Acer. Bij de bespreking van de biologie van deze soort door Bland ea (2002a) wordt echter met geen woord over mineren gerept.

notes Seems to be in decline (Bland ao, 2002a).

Elsner ao (1999a) list also Recurvaria leucoptera (Clerck, 1758) as a miner, living an a long series of Rosaceae, moreover, with question marks, Rhamnus and Acer. However, in the discussion of the biology of this species by Bland ao (2002a) not even a hint to a mining life style is given.

literatuur

references

Baldizzone (2004a), Benander (1937a), Biesenbaum (2001c), Bland ao (2002a), Buhr (1935b, 1964a), Drăghia (1970a, 1972a), Elsner, Huemer & Tokár (1999a), van Frankenhuyzen & Houtman (1972a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Haase (1942a), Hartig (1939a), Hering (1932g, 1957a), Huber (1969a), Huemer (1988a, 2012a), Klimesch (1050c, 1958a), Klimesch & Skala (1936a), Kozlov, van Nieukerken, Zverev & Zvereva (2013a), Leutsch (2011a), Lhomme (1934c), Maček (1999a), Patočka & Turčáni (2005a), De Prins (2010a), De Prins & Steeman (2011a), Robbins (1991a), Sefrová (2005a), Skala (1950a, 1951a), Skala & Zavřel (1945a), Szőcs (1977a).

07/04/2017