Rhopobota myrtillana (Humphreys & Westwood, 1845)

Lepidoptera, Tortricidae

mijn Zeer kleine, voldiepe blaas- of brede gangmijn, vrijwel zonder frass. De larven verlaten spoedig de mijn, leven dan vrij, eerst in een spinsel, later tussen samengesponnen bladeren.

mine Tiny full depth blotch or broad corridor, practically without frass. The larvae soon leave their mines, and continue feeding at first in a web, later among spun leaves.

waardplanten: Ericaceae, monofaag

hostplants: Ericaceae, monophagous

Vaccinium, myrtillus, uliginosum, vitis-idaea.

Voornamelijk op V. uliginosum (Hering, 1957a).

Mainly on V. uliginosum (Hering, 1957a).

fenologie oudere larven (tussen samengesponnen bladeren) waargenomen in juni en ocotober (Swatschek).

phenology older larvae (between spun leaves) observed in June and October (Swatschek).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX recprded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot de Pyreneeën, Italië en Macedonie, and van Ierland tot de Baltische Staten en Hongarijë (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Fennoscandia to the Pyrenees, Italy, and Macedonia, and from Ireland to the Baltic States and Hungary (Fauna Europaea, 2009).

larve vuil geelgroen; kop bruingeel, lateraal donker gevlekt. Prothoracale plat geelgroen met een scherp zwart vlekje. Anale plaat geelgroen, zonder tekening (Swatschek).

larva dirty yellowish green; head yellowish green, with two pairs of lateral spots. Prothoracal and anal shield yellowish green, prothoracal shield with a sharp black dot (Swatschek).

synoniemen Griselda, Steganoptycha vacciniana (Lienig & Zeller, 1846).

synonyms Griselda, Steganoptycha vacciniana (Lienig & Zeller, 1846).

literatuur

references

Hering (1957a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Nowakowski (1954a), Robbins (1991a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Swatschek (1958a), Szőcs (1977a), Wegner (2010a).

20/05/2016