Rhopobota stagnana (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lepidoptera, Tortricidae

mijn Voldiepe, doorzichtige onregelmatige gang- of blaasmijn. Frass is soms geheel afwezig, soms ook ligt het hier en daar geconcentreerd, het meeste nog bij het begin van de mijn. De oudere larve verlaat de mijn en leeft daarna tussen twee samengesponnen bladeren of in een buis van spinsel onder een blad

mine Full depth, transparant, irregular gallery or blotch. Frass sometime missing altogether, but sometimes in local concentrations, mostly near the start of the mine. Thee older larva leaves the mine and then lives between two spun leaves or in a silken tube below a leaf.

waardplanten: Caprifoliacese, monofaag

hostplants: Caprifoliaceae, monophagous

Scabiosa columbaria; Succisa pratenis.

fenologie larven mineren omstreeks augustus (Hering, 1957a); volgens UK moths zijn er echter twee generaties, er zou dus nog ee rupsen-generstie in het voorjaar moeten zijn.

phenology larvae mine around August (Hering, 1957a). However, according to UK moths there are two genertions, therefore an earlier caterpillar generation must exist in spring.

BENELUX

Bekend van de dre Benelux-landen (PESI, 2017)

BENELUX

known from all three Benelux countries (PESI, 2017)

verspreiding binnen Europa geheel Eurooa met uitzondering van het Blakan-schiereiland (PESI, 2017).

distribution within Europe all Europe, with exception of the Balkan peninsula (PESI, 2017).

synoniemen Griselda fractifasciana (Haworth, 1811).

synonyms Griselda fractifasciana (Haworth, 1811).

literatuur

references

De Prins, (1998a), Szőcs (1977a).

14/02/2017