Sauterina hofmanniella (Schleich, 1867)

Lepidoptera, Gracillariidae

mijn Sterk samengetrokken onderzijdige vouwmijn, de onderepidermis vaak gescheurd. Bovenzijde van de mijn sterk gemarmed doordat daar veel weefsel is weggegeten. Verpopping buiten de mijn.

mine Strongly contracted lower-surface tentiform mine; the lower epidermis often torn. Upper surface mottled, because much tissue has been removed there. Pupation outside the mine.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Lathyrus linifolius, niger, tuberosus.

Volgens Baldizzone (2004a) ook op andere, niet genoemde, Fabaceae.

Also on other, unspecified, Fabaceae (Baldizzone, 2004a).

fenologie Larven in juli (Bengtsson & Johansson, 2011a).

phenology Larvae in July (Bengtsson & Johansson, 2011a).

BENELUX

Niet bekend van de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot de Pyreneeën, Sardinië, Italië en Roemenië, en van Frankrijk tot Centraal Rusland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Scandinavia to the Pyrenees, Sardinia, Italy, and Romania, and from France to Central Russia (Fauna Europaea, 2009).

larve Oranje tot rood, zonder lengtelijnen; prothorax zonder tekening (Hering, 1957a).

larva Orange to red, without length lines; prothorax without markings (Hering, 1957a).

synoniemen Acrocercops hofmanniella.

synonyms Acrocercops hofmanniella.

literatuur

references

Baldizzone (2004a), Beiger (1955a), Bengtsson & Johansson (2011a), Biesenbaum (2010a), Buszko (1992b), Hering (1957a), Michna (1975a), Steuer (1995a), Szőcs (1977a).

14/02/2017