Schistophila laurocistella Chr├ętien, 1899

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn De mijn begint bij een bruine vlek bij de bladsteel; vandaar gaat een gang langs de bladrand, die zich in de bladtop tot een blaas verbreedt. Van daaruit gaan tenslotte uitloper weer de bladschijf in.

mine The mine begins at a brown spot near the petiole; there starts a corridor that follows the leaf margin and widens into a blotch in the leaf tip; finally branches extend from there back into the blade.

waardplanten: Cistaceae, monofaag

hostplants: Cistaceae, monophagous

Cistus.

fenologie Larven van juli tot het volgend voorjaar.

phenology Larvae from july till the following spring.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BENot known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Frankrijk, Iberisch Schiereiland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe France, Iberian Peninsula (Fauna Europaea, 2009).

literatuur

references

Hering (1957a).

07/02/2011