Scrobipalpa arenbergeri Povolný, 1973

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn Onbekend

mine Unknown

waardplanten: Asteraceae, monofaag?

hostplants: Asteraceae, monophagous?

.

De enige indicatie is de vondst door Huemer & Karsholt (2010a) van een exemplaar in een collectie dat volgens het etiket gekweekt was uit Centaurea scabiosa.

The only indication is the find by Huemer & Karsholt (2010a) of a specimen in a collection that, according to a label, was bred from Centaurea scabiosa.

verspreiding binnen Europa Centraal en ZO Europa (Huemer & Karsholt, 2010a).

distribution within Europe Central and SE Europe (Huemer & Karsholt, 2010a).

literatuur

references

Huemer & Karsholt (2010a), Sattler (1986a, 1989a), Szabóky, Tokár, Liska & Pastorális (2009a).

12/05/2011