Scrobipalpa artemisiella (Treitschke, 1833)

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn Jonge larven maken vanuit een spinseltje kleine voldiepe bruine blaasmijntjes zonder frass in de jonge bladeren. Later veroorzaken ze bovenzijdige schaafvraat, verscholen tussen samengesponnen bladeren.

mine Young larvae make small, brown, full depth blotchmines without frass in the young leaves, from the protection of a spinning. Later they cause upper-surface window feeding, while hidden among spun leaves.

waardplanten: Lamiaceae, oligofaag

hostplants: Lamiaceae, oligophagous

Thymus praecox subsp. ligusticus, pulegioides, serpyllum; Satureja montana.

Mogelijk ook Mentha; vermeldingen van Achillea, Artemisia campestris, Centaurea panicalta, C. stoebe (Acosta rhenana) zijn incorrect, berusten waarschijnlijk deels verwarring met Scrobipalpula psilella.

Possibly also Mentha; references to Achillea, Artemisia campestris, Centaurea panicalta, C. stoebe (Acosta rhenana) are incorrect, problably partly caused by confusion with Scrobipalpula psilella.

fenologie Minerende larven in mei-juni (Bland ea, 2002a; Hering, 1957a; Jansen, 1999a).

phenology Mining larvae in May - June (Bland ea, 2002a; Hering, 1957a; Jansen, 1999a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe All Europe (Fauna Europaea, 2010).

larve Lichaam somber geelgroen, met vijf purperbruine lengtelijnen; th-2 donker purperbruin; pinacula klein, zwart; buikpoten gekleurd als het lichaam. Kop, prothoracale en anale plaat en poten zwart (Heckford, 1955a). Jansen (199a) voegt hieraan toe dat sommige larven niet een groen, maar een roodbruin lichaam hebben.

larva Body dull brownish green, five purplish-brown length lines; second thoracic segment dark purplish-brown; pinnacula small, black; prolegs concolorous with body. Head, prothoracic and anal plates, and thoracic legs black (Heckford, 1955a). Jansen (199a) adds that some larvae have a brown, rather than green body.

pop Zie Patočka & Turčáni (2005a).

pupa See Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Gnorimoschema artemisiellum.

synonyms Gnorimoschema artemisiellum.

literatuur

references

Bland ao (2002a), Elsner, Huemer & Tokár (1999a), Heckford (1995a), Hering (1957a), Huemer & Karsholt (2010a), Jansen (1999a), Kaitila (1996a), Kasy (1987a), Kuchlein & Donner (1991a), Kuchlein & de Vos (1999a), Leutsch (2011a), Patočka & Turčáni (2005a), Robbins (1991a), van Roosmalen, Wijker & Knijnsberg (2013a), Sattler (1986a).

08/02/2013