Scrobipalpa costella (Hymphreys & Westwood, 1845)

Lepidoptera, Gelechiidae

Solanum dulcamara, Cadzand

Scrobipalpa costella mine

Solanum dulcamara, Cadzand

zelfde mijn, detail (de vreemde kleuren ontstonden doordat de larve tijdens de opname niet stil bleef zitten)

Scrobipalpa costella mine

same mine, detail (the strange colours resulted from movements of the larva during the exposure)

mijn Jonge larven tunnelen in de hoofdnerf, die iets verkleurt en doorschijnend wordt; van hier uit maken ze vrij kleine, bruinige, rimpelige, niet erg doorzichtige blaasmijnen. Later kunnen ze mijnen maken die verder van de hoofdnerf af liggen, maar vaak gaan ze al spoedig leven als boorder, of leven vrij buitenop de plant. Verpopping buiten de mijn.

mine Young larvae bore in the midrib that turns somewhat pale and translucent; from here they make rather small, brownish, wrinkled, not very transparant blotches. Later they can make blotches that extend further from the midrib, but often that rather soon take on a boring habit, or start to live freely upon the plant. Pupation external.

waardplanten: Solanaceae, nauw monofaag

hostplants: Solanaceae, narrowly monophagous

Solanum dulcamara.

Waarnemingen van S. tuberosum Elsner ea, 1999a) worden door Bland ea (2002a) in twijfel getrokken.

Observations of S. tuberosum Elsner ao, 1999a) are considered doubtful by Bland ao (2002a).

fenologie Eén generatie per jaar, larven van midden september tot mei-juni (Jansen, 1999a); maar zie ook Harvey (2004a).

phenology Univoltine, larvae from mid-September till May, June (Jansen, 1999a); but see also Harvey (2004a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Denemarken tot de Pyreneeën, en van Ierland tot Duitsland (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Denmark to the Pyrenees, and from Ireland to Germany (Fauna Europaea, 2010).

synoniemen Gnorimoschema costellum.

synonyms Gnorimoschema costellum.

opmerkingen Treedt in Nederland hoofdzakelijk op waar de waardplant groeit nabij de zeekust (Jansen, 1999a), maar recentelijk ook binnenlandse waarnemingen (ten Holt & Kuchlein, 2003a). Ook de verspreiding in Engeland (Bland ea, 2002a) toont veel waarnemingen in het binnenland.

notes In the Netherlands seen mostly where the hostplant grows close to the sea coast (Jansen, 1999a), but recently also observations are made in the interior (ten Holt & Kuchlein, 2003a). Also the distribution in Britain (Bland ea, 2002a) shows many inland observations.

literatuur

references

Bland ao (2002a), Elsner, Huemer & Tokár (1999a), Harvey (2004a), Hering (1957a), ten Holt & Kuchlein (2003a), Huemer & Karsholt (2010a), Jansen (1999a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), De Prins & Steeman (2011a), Robbins (1991a), Seliger (2008a), Skala (1950a), Szőcs (1977a).

01/01/2013