Scrobipalpa gallicella (Constant, 1885)

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn De larve spint een aaltal bladeren in een bosje bijeen, en mineert de een na de ander uit. Verpopping buiten de mijn.

mine The larva spins a number of leaves together into a bunch, and eats one after the other out. Pupation external.

waardplanten: Asteraceae, nauw monofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly monophagous

Artemisia alba, caerulescens subsp. gallica.

fenologie Mogelijk verscheidene generaties.

phenology Possibly several generations.

verspreiding binnen Europa Frankrijk, Hongarijë, Iberisch Schiereiland, Italië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Fance, Hungary, Iberian Peninsula, Italy (Fauna Europaea, 2009).

larve Lichaam met rode of roodbruine lengtelijnen; kop en pronotum donkerder, roodachtig.

larva Body with red or reddish brown length lines; head and pronotum darker, reddish.

synoniemen Gnorimoschema gallicella.

synonyms Gnorimoschema gallicella.

literatuur

references

Elsner, Huemer & Tokár (1999a), Huemer & Karsholt (2010a), Hering (1957a).

13/05/2011