Scrobipalpa monochromella (Constant, 1895)

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn Volgens één bron leeft de larve tussen samengesponnen bladeren, volgens een andere als bladmineerder.

mine Accordign to one source the larve lives beteween spun leaves, according to another as a leafminer.

waardplanten: Plumbaginaceae, monofaag

hostplants: Plumbaginaceae, monophagous

Limonium vulgare.

verspreiding binnen Europa Zuid-Frankrijk, Corsica, Sicilië, Italië, Ukraïne (Huemer & Karsholt, 2010a).

distribution within Europe Southern France, Corsica, Sicily, Italy, Ukraine (Huemer & Karsholt, 2010a).

literatuur

references

Huemer & Karsholt (2010a).

13/05/2011