Scrobipalpa montanella (Chrétien, 1910)

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn De larve maakt mijnen (die niet nader beschreven zijn), maar leeft ook vrij, en vreet aan stengel en bladen. Deze worden niet tevoren met spinsel aan elkaar vastgesponnen.

mine The larva makes mines (that are not described), but also lives free, and feeds on stem and leaves. These have not previously been spun together.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Anthemis cretica.

De soort werd aanvankelijk abusievelijk Chrétien geassociëerd met Anthyllis montana (Huemer & Karsholt (2010a); dit werd ook door Hering (1957a) overgenomen.

In the original publication by Chrétien the species was erroneously associated with Anthyllis montana (Huemer & Karsholt (2010a); this was repeated in Hering (1957a).

fenologie Larven van juni tot augustus, in twee generaties.

phenology Larvae from June to August, in two generations.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Zuid-Frankrijk.

distribution within Europe Southern France.

larve Bleekgroen, met roodachtige dwarsbandjes. Kop en halsschild lichtbruin.

larva Pale green, with reddish transverse bands. Head capsule and prothoracic shield pale brown.

synoniemen Gnorimoschema montanellum.

synonyms Gnorimoschema montanellum.

literatuur

references

Hering (1957a), Huemer & Karsholt (2010a).

20/04/2011