Scrobipalpa murinella (Duponchel, 1843)

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn Aanvankelijk een lineaire mijn die vanuit de bladbasis het blad binnengaat. Later worden bladeren van de zijrand geopend en vandaar geheel uitgemijnd. Mijnen vooral in de basale bladeren. Tijdens het verhuizen van het ene blad naar het ander wordt spinsel geproduceerd. UItgemijnde bladeren vergelen, bollen ietwat en verkrommen; in zo'n blad vindt ook de verpopping plaats.

mine At first a linear mine that invades the leaf from the base up. Later leaves are slit open fom the side and completely mined out. Mines mainly in the lower leaves. While moving from one leaf to the other some silk is produced. Mined leaves turn yellow, bulge up a bit and buckle; in such a leaf the pupation takes place.

waardplanten: Asteraceae, monophaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Antennaria dioica.

Verwijzingen naar Gnaphalium = Omalothecium supinum zijn incorrect (Satller, 1986a; Huemer & Karsholt, 2010a).

References to Gnaphalium = Omalothecium supinum are erroneous (Satller, 1986a; Huemer & Karsholt, 2010a).

fenologie Larven van juni tot augustus (Hering, 1957a).

phenology Larvae from June to August (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot de Pyreneeën, Italië en Roemenië, en van Ierland tot Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Fennoscandia to the Pyrenees, Italy, and Romania, and from Ireland to South Russia (Fauna Europaea, 2009).

larve Beschreven door Klimesch (1943c). De larve is wittig met 3 gele, later rode lengtelijnen; prothoracale plaat met een zwarte tekening.

larva Described by Klimesch (1943c). Whitish with three yellow, later red length lines; prothoracic shield with black markings.

synoniemen Gnorimoschema murinella; Lita cacuminum: Klimesch (1943c) - zie Huemer & Karsholt (1998a, 2010a).

synonyms Gnorimoschema murinella; Lita cacuminum: Klimesch (1943c) - see Huemer & Karsholt (1998a, 2010a).

literatuur

references

Baldizzone (2008a), Bland ao (2002a), Elsner, Huemer & Tokár (1999a), Heckford (2001a, 2010a), Hering (1957a), Huemer & Karsholt (1998a, 2010a), Jansen (1999a), Kaitila (1996a), Klimesch (1943c, 1958a), Kozlov & Kullberg (2006a), Sattler (1986a), Skala (1950a), Szőcs (1977a).

18/11/2016