Scrobipalpa ocellatella (Boyd, 1858)

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn Jonge larven mineren de hoofdnerf, later het blad, vanuit een spinsel buitenop het blad.

mine Young larvae bore in the mirdrib, later they mine the leaf from a web spun over of the leaf.

waardplanten: Amaranthaceae, vermoedelijk monofaag

hostplants: Amaranthaceae, probably monophagous

Beta vulgaris subsp. maritima.

In de literatuur ook vermeld van Camphorosma monspeliaca; Halimione portulacoides; Salicornia europaea; Suaeda maritima, vera; volgens Maurice Jansen (in litt.) zijn deze associaties echter zeer dubieus; ook in Engeland wordt ocellatella alleen op Beta aangetroffen.

Referred in the literature also to Camphorosma monspeliaca; Halimione portulacoides; Salicornia europaea; Suaeda maritima, vera; however, according to Maurice Jansen (in litt.) these associations are very dubious; also in Britain ocellatella has only been found on Beta.

fenologie Twee generaties per jaar; overwintert als larve.

phenology Two generarations per year; hibernation as larva.

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Denemarken tot het Iberisch Scchiereiland, Sardinië, Sicilië, Kreta en Cypruas, en van Ierland tot Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From denmark to the Iberian Peninsula, Sardinia, Sicily, Creta, and Cyprus, and from Ireland to South Russia (Fauna Europaea, 2009).

larve Grijsgroen, met een aantal vage roodbruine lengtestrepen; kop en prothoracale plaat zijn bleekbruin; de achterrand van het pronotum bruinzwart; anale plaat grijsgroen (Jansen, 1999a; Bland ea, 2002a; Gómez de Aizpúrua, 2003a).

larva Grey green, with some vague reddish brown length lines; head and prothoracic plate light brown; rear margin of the pronotum black brown; anal plate grey green (Jansen, 1999a; Bland ao, 2002a; Gómez de Aizpúrua, 2003a).

synoniemen Gnorimoschema ocellatellum, Lita ocellatella.

synonyms Gnorimoschema ocellatellum, Lita ocellatella.

opmerkingen Plaatselijk rond de Middellandse Zee een plaag op suiker- en voederbieten (Beta vulgaris subsp. vulgaris) (Bland ea, 2002a; Huemer & Karsholt, 2010a).

notes Locally around the Mediterranean a pest on beet root and sugar beet (Beta vulgaris subsp. vulgaris) (Bland ea, 2002a; Huemer & Karsholt, 2010a).

literatuur

references

Aguiar & Karsholt (2006a), Bland, Heckford & Langmaid (2002a), Deutschmann (2010a), Elsner, Huemer & Tokár (1999a), Gómez de Aizpúrua (2003a), Hering (1957a), Huemer & Karsholt (2010a), Jansen (1999a), Kasy (1965a), De Prins (1998a), Skala (1950a), Szőcs (1977a).

15/02/2017