Scrobipalpa suaedivorella (Chr├ętien, 1915)

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn De larve spint twijgen bijeen en mineert de bladeren.

mine The larva spins twigs together and mines the leaves.

waardplanten: Amaranthaceae, monofaag

hostplants: Amaranthaceae, monophagous

Suaeda.

Gekweekt uit de, niet-Europese, Suaeda drepanophylla, microphylla, physopora.

Bred from the non-European Suaeda drepanophylla, microphylla, physopora.

fenologie Larven zijn waargenomen in november en december (Huemer & Karsholt, 2010a).

phenology Larvae have been found in November and December (Huemer & Karsholt, 2010a).

verspreiding binnen Europa Spanje, ook buiten Europa (Huemer & Karsholt, 2010a).

distribution within Europe Spain, also outside of Europe (Huemer & Karsholt, 2010a).

literatuur

references

Huemer & Karsholt (2010a).

13/05/2011