Scrobipalpula diffluella (Frey, 1870)

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn De mijn is eerst lineair, later een blaas. Verpopping buiten de mijn. In tegenstelling tot S. psilella mineert de larve niet vanuit een spinselbuis.

mine The mine is linear at first, a blotch later. Pupation external. Contrary to S. psilella, the larva does not mine from a silken tube.

waardplanten: Asteraceae, oligofaag

hostplants: Asteraceae, oligophagous

Aster alpinus, amellus; Bellidiastrum michelii; Erigeron acris & subsp. politus, uniflorus; Homogyne alpina.

Hering (1957a) noemt Gnorimoschema cacuminum als mineerder van Gnaphalium en Leontopodium. Het is niet geheel zeker dat dit inderdaad betrekking heeft op diffluella.

Hering (1957a) cites Gnorimoschema cacuminum as a miner on Gnaphalium and Leontopodium. It is not quite certain that indeed this refers to diffluella.

fenologie Larven in juni (Huemer & Karsholt, 2010a).

phenology Larvae in June (Huemer & Karsholt, 2010a).

BENELUX

Niet bekend uit de Beneluxlanden (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot de Pyreneeën en Italië, en van Engeland tot Polen en Servië; gebergtesoort (Beiger, 1979b; Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Fennoscandia to the Pyrenees and Italy, and from Britain to Poland and Serbia; species of high mountain areas (Beiger, 1979b; Fauna Europaea, 2009).

larve Lichtgroen, kop lichtbruin (Klimesch, 1951b).

larva Light green, head light brown (Klimesch, 1951b).

synoniemen Gnorimoschema diffluellum; Scrobipalpula cacuminum (Frey, 1870) is nomenclatuur-technisch een synoniem van diffluella, maar is ook vaak verward met Scrobipalpa murinella (zie Huemer & Karsholt, 2010a).

Gnorimoschema uniflorellum, door by Hering (1957a) toegeschreven Klimesch, en door hem gemeld als mineerders bij Erigeron en Homogyna is nooit gepubliceerd; de naam is niet geldig voor de nomenclatuur omdat hij gebaseerd is op the work of an animal. Hij wordt geïnterpreteerd als diffluella door Huemer & Karsholt (2010a).

synonyms Gnorimoschema diffluellum; Scrobipalpula cacuminum (Frey, 1870) is technically a synonym of diffluella, but has often been confused with Scrobipalpa murinella (see Huemer & Karsholt, 2010a).

Gnorimoschema uniflorellum, attributed by Hering (1957a) to Klimesch, and associated by him with Erigeron and Homogyna has never been published; the name is not available for nomenclature, being based on the work of an animal. It is considered to mean diffluella by Huemer & Karsholt (2010a).

literatuur

references

Beiger (1979b), Bland, Heckford & Langmaid (2002a), Elsner, Huemer & Tokár (1999a), Heckford & Sattler (1999a), Hering (1957a), Huemer (2012a), Huemer & Karsholt (1998a, 2010a), Klimesch (1950c, 1951b, 1958a), Tabell (2008a).

29/12/2012