Scrobipalpula psilella (Herrich-Schäffer, 1854)

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn Larven in een met aarde bedekte spinselbuis op de grond, van waaruit een grote, frassvrije blaasmijn in de lagere bladeren wordt gemaakt en ook wel in de stengel wordt geboord. De larve kan soms een tweede blad aannemen, en dan ontbreekt de spinselbuis.

mine Larvae in a tube of silk, covered with dirt, on the ground. From here a large, frass-free blotch is made in a low leaf; the larva may also bore in the stem. The larva may sometimes attack another leaf, and then the silken tube is missing.

waardplanten: Asteraceae, oligofaag

hostplants: Asteraceae, oligophagous

Artemisia campestris, maritima, santonicum, vulgaris; Aster alpinus, amellus; Centaurea scabiosa; Erigeron acris; Gnaphalium; Helichrysum arenarium; Tripolium pannonicum.

Artemisia campestris is de primaire waardplant. Vermeldingen van Achillea, Anthemis maritima, Cirsium, Homogyne alpina dienen nader te worden bevestigd (Huemer & Karsholt, 2010a).

Artemisia campestris is the primary hostplant. Records from Achillea, Anthemis maritima, Cirsium, Homogyne alpina need further confirmation (Huemer & Karsholt, 2010a)..

fenologie Twee generaties, imagines in mei-juni en september (Povolný & Bradley, 1965a).

phenology Two generations, adults in May - June and again September.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa, uitgezonderd de Britse Eilanden (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Entire Europe, except the British Isles (Fauna Europaea, 2009).

larve Groen met donkerder groene wratten; kop geelbruin met een zwarte vlek bij de ocelli, en een tweede daarachter; prothoracale plaat groengeel (Benander, geciteerd door Huemer & Karsholt [1998a]). Uniform lichtgrijs, kop en pronotum lichtbruin (Hering, 1957a).

larva Green with darker green warts; head brownish-yellow with a black spot near the ocelli and another behind; prothoracic shield greenish-yellow (Benander, cited by Huemer & Karsholt [1998a]). Uniformly light grey, head and pronotum light brown (Hering, 1957a).

synoniemen Gnorimoschema psilellum; Lita, Phthorimaea, psilella.

synonyms Gnorimoschema psilellum; Lita, Phthorimaea, psilella

literatuur

references

Bland, Heckford & Langmaid (2002a), Chrétien (1909a), Corley, Maravalhas & Passos de Carvalho (2006a), Elsner, Huemer & Tokár (1999a), Hering (1930b, 1957a), Huemer & Karsholt (1998a), Kaitila (1996a), Klimesch (1958c), Menhofer (1943a), Pelham-Clinton (1989a), Povolný & Bradley (1965a), Sønderup (1949a), Szőcs (1977a), Tabell (2008a).

24/07/2011