Scythris picaepennis (Haworth, 1828)

Lepidoptera, Scythrididae

mijn Langgerekte heldere blaas zonder frass in de onderste bladeren. De larve mineert vanuit een lange een buis van spinsel onder het blad, en trekt zich tijdens eetpauzes ook hierin terug. De spinselbuis daalt af tot de wortelhals van de plant.

mine Elongate transparant blotch without frass in the lowest leaves. The larva mines from a silken tube under the leaf, in which it retreats during feeding pauses. The tube descends down to the root collar of the plant.

waardplanten: Polyfaag op lage kruiden

hostplants: Polyphagous on low herbs

Helianthemum nummularium; Lotus corniculatus; Plantago; Succisa pratensis; Thymus praecox subsp. polytrichus.

Rolklaver en tijm zijn wel de belangrijkste (Bengtsson, 2002a).

Common birds-foot Trefoil and Wild Thyme seem to be the most important ones (Bengtsson, 2002a).

fenologie Larven in mei (Hering, 1957a).

phenology Larvae in May (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Heel Europa, met mogelijke uitzondering van de Middellandse Zee-eilanden en Griekenland (Fauna Europaea, 2010);

distribution within Europe All Europe, with possible exception of the Mediterranean Islands and Greece (Fauna Europaea, 2010)observed to an altitude of 2500 m (Embacher & Huemer, 2008a).

larve Lichaam blauwgrijs met enkele wittige lengtelijnen; pinacula zwart; kop geel, prothoracale plaat zwart met gelige voorrand; borstpoten donkergroen (Bengtsson, 2002a).

larva Body bluish grey with some whitish length lines; pinacula black; head yellow, prothoracic plate black with yellowish anterior border; thoracic feet dark green (Bengtsson, 2002a).

synoniemen Scythris senescens (Stainton, 1850).

synonyms Scythris senescens (Stainton, 1850).

literatuur

references

Bengtsson (1997a, 2002a), Embacher & Huemer (2008a), Hering (1957a), Huemer (2012a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Maček (1999a), Pinzari, Pinzari & Zilli (2013a), De Prins (1998a), Robbins (1991a), Szőcs (1977a), Wörz (1957a), Zoerner (1970b).

24/10/2014