Scythris polycarpaeae Klimesch, 1986

Lepidoptera, Scythrididae

Polycarpaea nivea, Tenerife; schaal = 10 mm; uit Klimesch (1986a)

Scythris polycarpaeae mine

Polycarpaea nivea, Tenerife; scale line = 10 mm; from Klimesch (1986a)

mijn De larve mineert een aantal aaneengesponnen bladeren volkomen uit. In het spinsel blijven frasskorrels hangen. Verpopping buiten de mijn.

mine The larva completely mines several leaves that haven been spun together. Frass grains are trapped in the spnning. Pupation external.

waardplanten: Caryophyllaceae, monofaag

hostplants: Caryophyllaceae, monophagous

Polycarpaea nivea.

Larven zijn ook waargenomen op P. tenuis, maar daarop worden geen mijnen gemaakt.

Larvae were also found on P. tenuis, but no mines were made there.

fenologie Larven van januari tot maart.

phenology Larvae from January till March.

verspreiding binnen Europa Canarische Eilanden (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Canary Islands (Fauna Europaea, 2010).

literatuur

references

Klimesch (1986).

02/08/2010