Selania capparidana (Zeller, 1847)

Lepidoptera, Tortricidae

Capparis spinosa, Griekenland, Peloponnisos, Olympia © Paul van Wielink

Selania capparidana: mine on Capparis spinosa

Capparis spinosa, Greece, Peloponnisos, Olympia © Paul van Wielink

Capparis spinosa, Spanje, Almeria, Enix; © Ginny Clarke

Selania capparidana mine

Capparis spinosa, Spain, Almeria, Enix; © Ginny Clarke

mijn Voldiepe, zeer onregelmatige gangachtige, later meer blaasachtige mijnen. De larve maakt verscheidene mijnen. De zwartgroene, korrelige frass wordt voor een groot deel naar buiten gewerkt. Verpopping buiten de mijn.

mine Full depth, very irregular, initially corridor-like, later more blotch-like mines. The larva makes several mines. The black-green, coarse frass grains are ejected for a large part. Pupation outside the mine.

waardplanten: Capparidaceae, monofaag

hostplants: Capparidaceae, monophagous

Capparis spinosa.

fenologie Minerende larvan van september tot maart. Larven van de zomergeratie vreten in knoppen, scheuten en vruchten (Hering, 1957a).

phenology Mining larvae from September till March. Larvae of the summer generation feed in shoots, buds and fruits (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Spanje, Balearen, Sardinië, Italië, Dalmatië, Griekenland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Spain, Balearic Islands, Sardinia, Italy, Dalmatia, Greece (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Laspeyresia capparidana.

synonyms Laspeyresia capparidana.

literatuur

references

Buhr (1930a), Clarke (2011a), Hering (1957a, 1967a).

30/10/2012