Selania leplastriana (Curtis, 1906)

Lepidoptera, Tortricidae

Moricandia arvensis, Spanje; uit Hering (1936b)

Selania leplastriana mine

Moricandia arvensis, Spain; from Hering (1936b)

mijn Gewoonlijk boort de larve in de stengel en zijscheuten; de frass wordt door een gat in de stengel naar buiten gewerkt (Bradley ea, 1979a). Hering (1936b, 1957a) nam echter waar dat bij Moricandia een brede gang gemaakt wordt naast de hoofdnerf, die zich tenslotte verbreedt tot een blaas. Verpopping extern.

mine Normally the larva bores in the stem and side shoots; the frass is elected through a hole in the stem (Bradley ao, 1979a). However, Hering (1936b, 1957a) found that in Moricandia a broad corridor is made alongside the midrib, that finally widens into a blotch. Pupation external.

waardplanten: Brassicaceae, oligofaag

hostplants: Brassicaceae, oligophagous

Brassica oleracea; Moricandia arvensis.

fenologie Larven van september tot mei (Bradley ea, 1979a).

phenology Larvae from September till May (Bradley ao, 1979a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2009).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2009).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Engeland tot het Iberisch Schiereiland, Sardiniƫ, Siciliƫ en Roemeniƫ (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Britain to the Iberian Peninsula, Sardinia, Sicily, and Romania (Fauna Europaea, 2009).

larve Lichaam bleek blauwgroen, grijswit tot geelwit; kop glanzend zwart, prothoracale plaat zwartbruin; anale plaat lichtbruin; borstpoten bleekgroen.

larva Body pale bluish green, greyish white or yellowish white; head shining black; prothoracic plate blackish brown; anal plate pale brown; thoracic legs pale green.

synoniemen Laspeyresia, Graphoilitha, vana (Kennel, 1901).

synonyms Laspeyresia, Grapholitha, vana (Kennel, 1901).

literatuur

references

Bradley, Tremewan & Smith (1979a), Hering (1936b, 1957a), Skala (1951b).

25/02/2011