Selania leplastriana malcolmiae (Walsingham, 1903)

Lepidoptera, Tortricidae

mijn In de beschrijving van de typische ondersoort door Bradley ea (1979a) wordt met geen woord gesproken van een minerende levenswijze. Volgens Hering (1957a) zouden de larven van de eerste generatie van deze ondersoort inderdaad leven als stengelboorders, maar de larven van de tweede generatie zouden facultatief onregelmatige brede gangen of blaasmijnen maken; de larve verhuist regelmatig naar een nieuwe mijn; de meeste frass wordt naar buiten gewerkt.

mine In the description of the typical subspecies by Bradley ao (1979a) nothing is said about a mining habit. However, according to Hering (1957a) the larvae of this subspecies would live as stem borers in their first generation, but the larvae of the second generation would facultatively mine broad galleries or blotches; the larva frequently moves to a new mine; most frass is ejected.

waardplanten: Brassicaceae, monofaag

hostplants: Brassicaceae, monophagous

Malcolmia.

fenologie Larven in april, mei.

phenology Larvae in April, May.

verspreiding binnen Europa Corsica, Sardiniƫ, Siciliƫ (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Corsica, Sardinia, Sicily (Fauna Europaea, 2010).

larve De larve van de typische ondersoort wordt beschreven door Bradley ea (1979a).

larva The larva of the typical subspecies is described by Bradley ao (1979a).

synoniemen Laspeyresia malcolmiae.

synonyms Laspeyresia malcolmiae.

literatuur

references

Bradley, Tremewan & Smith (1979a), Hering (1957a).

modif. 21/05/2010 12:10