Stenoptilia pneumonanthes (Büttner, 1880)

Lepidoptera, Pterophoridae

mijn Niet goed beschreven: een klein mijntje, gemaakt door de jonge larve, die dan gewoonlijk leeft als stengelboorder; de oudere larve leeft van de bloemen en rijpende vruchten.

mine Not well decribed: a small mine, made by the young larva that at that time uses to live as a stem borer; the older larve feeds on the flowers and ripening fuits.

waardplanten: Gentianaceae, monofaag

hostplants: Gentianaceae, monophagous

Gentiana cruciata, pneumonanthe.

fenologie Volwassen vlinder van eind juni tot midden september.

phenology Moths fly from the end of June to mid-September.

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2011).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2011).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2011).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2011).

NE rexorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2011).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2011).

verspreiding binnen Europa Van Zweden tot de Pyreneeën, Italië en Bulgarijë, en van Engeland tot Centraal Rusland (Fauna Europaea, 2011).

distribution within Europe From Sweden to the Pyrenees, Italy, and Bulgaria, and from Britain to Central Russia (Fauna Europaea, 2011).

literatuur

references

Gielis (1996a), Hart (2011a), Hering (1957a), Nel (1996a).

30/03/2012