Stigmella aeneofasciella (Herrich-Schäffer, 1855)

Lepidoptera, Nepticulidae

Agrimonia eupatoria, Zeeuws-Vlaanderen, Braakman

Stigmella aeneofasciella mine

Agrimonia eupatoria, Zeeuws-Vlaanderen, Braakman

mijn Het ei bevindt zich aan de bladonderzijde, niet speciaal bij een nerf. Vandaar begint een lange slanke gang, die niet sterk gekronkeld is, maar vaak een nerf of de bladrand volgt. De frass is hier zwart, en ligt in een heel nauwe centrale lijn. Zonder overgang gaat de mijn dan over in een grote blaas, waarin de frasskorrels onregelmatig verstrooid liggen.

mine Egg someplace at the underside of the leaf. The first part of the mine is a long, slender corridor, rather straight, often folllowing a vein or the leaf margin. The frass here is black, lying in a very narrow central line. The corridor abruptly widens into a large blotch, where the the frass lies irregularly scattered.

waardplanten: Kruidachtige Rosaceae, oligofaag

hostplants: Herbaceous Rosaceae, oligophagous

Agrimonia eupatoria; Argentina anserina; Fragaria vesca; Potentilla erecta, reptans.

fenologie Larven in juli en september-november (Emmet, 1983a).

phenology Larvae in July and September - November (Emmet, 1983a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Vrijwel heel Europa, met uitzondering van het Iberisch en Balkan-Schiereiland en de Middellandse Zee-eilanden (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Almost all Europe, except the Iberian and Balkan Peninsula and the Mediterranean Islands (Fauna Europaea, 2009).

larve Bleek groengeel. Zie Gustafsson & van Nieukerken (1990a) voor een uitvoerige beschrijving.

larva Pale greenish yellow. See Gustafsson & van Nieukerken (1990a) for an extensive description.

synoniemen Nepticula aeneofasciella.

synonyms Nepticula aeneofasciella.

literatuur

references

Ahr (1966a), Anisimovas, Diškus & Stonis (2006a), Beiger (1958a, 1960a, 1965a, 1970a, 1980a), Bengtsson (2008a), J Černý (2001a), Diškus & Stonis (2012a), Emmet (1971a, 1983a), Gustafsson (1985a), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Hering (1957a), Huber (1969a), Huemer (1985a, 1988a), Johansson ao (1990a), Klimesch & Skala (1936c), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), A & Z Laštuvka (1997a), Maček (1999a), Michalska (1970a), van Nieukerken (1982a, 1986a, 2006a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2006a), van Nieukerken, Mutanen & Doorenweerd (2012a), van Nieukerken, Zolotuhin & Mistchenko (2004a), De Prins (1998a), Robbins (1991a), Skala (1939a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Steuer (1995a), Szőcs (1977a).

08/04/2017