Stigmella amygdali (Klimesch, 1978)

Lepidoptera, Nepticulidae

Prunus dulcis, Rhodos; uit Klimesch (1978b)

Stigmella amygdali mine

Prunus dulcis, Rhodes; from Klimesch (1978b)

mijn Ovipositie aan de onder- of bovenzijde van het blad. Het eerste deel van de mijn is een fijn gangetje, meestal onderzijdig beginnend, bijna altijd een nerf volgend, vrijwel geheel gevuld met de af en toe onderbroken zwarte frasslijn. De latere mijn is minder recht, met een meer diffuse frasslijn die meestal aan weerszijden een smalle zoom vrijlaat. De mijn is relatief kort. Verpopping buiten de mijn, boogsnede in de bovenepidermis.

mine Oviposition at either upper or lower side of the leaf. The first part of the mine is a delicate corridor, mostly starting lower-surface, almost invariably following a vein, almost entirely filled with an occasionally interrupted black frass line. The later mine is less straight, with a more diffuse frass line that usually leaves a clear zone at either side. The mine is proportionally short. Pupation external, exit slit in upper epidermis.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Prunus dulcis.

fenologie Bezette mijnen waargenomen in juni en september.

phenology Ocupied mines were found in June and September.

verspreiding binnen Europa Griekenland (vasteland, Rhodos, Kreta: Z & A Laštuvka, 1998a); Cyprus (Barton, 2015a).

distribution within Europe >Greece (mainland, Rhodes, Crete: Z & A Laštuvka, 1998a); Cyprus (Barton, 2015a).

larve Lichtgeel, kop lichtbruin.

larva Light yellow, head capsule light brown.

literatuur

references

Barton (2015a), Klimesch (1978b), Z & A Laštuvka (1998a), van Nieukerken (1986a).

03/10/2016