Stigmella azaroli (Klimesch, 1978)

Lepidoptera, Nepticulidae

Crataegus azarolus, Rhodos; uit Klimesch (1978b)

Stigmella azaroli mine

Crataegus azarolus, Rhodes; from Klimesch (1978b)

mijn Ovipositie aan de onderzijde van een blad, vaak bij een nerf (meestal de hoofdnerf). De mijn begint als een fijn, geheel met frass gevuld gangetje; verderop wordt hij blaasvormig verwijd; hier ligt de frass in een diffuse lijn die 1/3 tot 1/4 van de gangbreedte beslaat.

mine Oviposition at the underside of the leaf, often near a vein (mostly the midrib). The mine begins as a delicate corridor, entirely filled with frass. Later it widens more blotchlike; here the frass lies in a diffuse line that is 1/3rd tot 1/4th of the width of the corridor.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Crataegus azarolus.

fenologie Larven waargenomen in mei, juni.

phenology Larvae observed in May, June.

verspreiding binnen Europa Griekenland, Cyprus (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Greece, Cyprus (Fauna Europaea, 2009).

larve Lichtgeel, kopkapsel bruin.

larva Pale yellow, head capsule brown.

literatuur

references

Klimesch (1978b), van Nieukerken (1986a).

23/05/2010