Stigmella cocciferae van Nieukerken & Johansson, 2003

Lepidoptera, Nepticulidae

Quercus coccifera, Griekenland; uit van Nieukerken & Johansson (2003a).

Stigmella cocciferae mine

Quercus coccifera, Greece; from van Nieukerken & Johansson (2003a).

mijn Ei aan de bovenzijde van het blad. Mijn een brede gang, frass in een brede band. De mijn lijkt sterk op die van St. suberivora.

mine Oviposition at the upperside of the leaf. Mine a broad corridor; frass in a broad band. Mine strongly resembling the one of St. suberivora.

waardplanten: Fagaceae, nauw monofaag

hostplants: Fagaceae, narrowly monophagous

Quercus coccifera.

fenologie Waarschijnlijk twee, mogelijk meer, generaties per jaar.

phenology Probably to or even more annual generations.

verspreiding binnen Europa Van Griekenland tot Turkijë en Israel.

distribution within Europe From Greece to Turkey and Israel.

literatuur

references

van Nieukerken & Johansson (2003a).

modif. 2.xi.2009