Stigmella continuella (Stainton, 1856)

Lepidoptera, Nepticulidae

Betula pubescens, Overveen

Stigmella continuella mine

Betula pubescens, Overveen

detail

detail

p>mijn Ei aan de bladonderzijde, vaak in een nerfoksel. De mijn is een weinig breder worden, slanke gang. De gang begint met een reeks sterke kronkelingen. Het ingesloten bladweefsel sterft af, waardoor hier gewoonlijk een bruine plek ontstaat. Het vervolg van de mijn is veel minder gekronkeld, vaak opmerkelijk recht, wanneer het langs een nerf loopt. De mijn is bijna geheel gevuld met donkergroene frass; in oude en verlaten mijnen is de frass bruin. Frass duidelijk in boogjes. Verpopping extern.

mine Egg at the underside, often in a vein axil. The mine is a slender, little widening corridor. Its first part is strongly contorted; the leaf tissue that is cut off thereby is killed, mostly resulting in a brown spot. The remainder of the corridor in contrast is very little contorted, often remarkably straight, when it runs alongside a vein. The corridor is almost completely filled with coiled frass, that is green when fresh, brown later. Pupation external.

waardplanten: Betulaceae, monofaag

hostplants: Betulaceae, monophagous

Betula nana, pendula, pubescens.

fenologie Larven in Engeland in juni-juli, en september-october (Emmet, 1983a); in Scandinavie is er slechts één generatie, met larven in eind juli-augustus (Johansson ea, 1990a).

phenology Larvae in Britain in June - July and September - October (Emmet, 1983a); in Scandinavia only one generation, with larvae in July - August (Johansson ao, 1990a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot de Pyreneeën, Alpen en Hongarijë, en van Ierland tot Centraal Rusland de Ukraïne (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Fennoscandia to the Pyrenees, Alps, and Hungary, and from Ireland to Central Russia and the Ukraine (Fauna Europaea, 2009).

larve De larve is geel, maar lijkt groen wanneer hij in de mijn zit. Zie Gustafsson & van Nieukerken (1990a) voor een beschrijving.

larva The larva is yellow, but appears green when inside the mine. See Gustafsson & van Nieukerken (1990a) for a description.

synoniemen Nepticula continuella.

synonyms Nepticula continuella.

literatuur

references

Anisimovas, Diškus & Stonis (2006a), Bachmaier (1965a), Bengtsson (2008a), Borkowski (1969a), Buhr (1935a), J Černý (2001a), Diškus, Navickaitė & Stonis (2011a), Diškus & Stonis (2012a), Emmet (197aa, 1983a), Gustafsson (1985a), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Hering (1925a, 1927b, 1957a), Johansson ao (1990a), Kasy (1985a), Kozlov, van Nieukerken, Zverev & Zvereva (2013a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), A & Z Laštuvka (1997a), van Nieukerken (1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2006a), van Nieukerken, Zolotuhin & Mistchenko (2004a), Nowakowski (1954a), De Prins & Steeman (2011a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Skala (1939a, 1951a), Sønderup (1949a), Surányi (1942a), Szőcs (1977a), Viramo (1962a)m Yefremova & Kravchenko (2015a), Zoerner (1969a, 1970a).

22/02/2017