Stigmella crenulatae (Klimesch, 1975)

Lepidoptera, Nepticulidae

Rhamnus crenulata, Tenerife; uit Klimesch (1977a)

Stigmella crenulatae mine

Rhamnus crenulata, Tenerife; from Klimesch (1977a)

mijn Ei onder- of bovenzijdig, meestal bij de hoofdnerf. Vervolgens een slanke, niet sterk gekronkelde gangmijn, vaak deels langs de bladrand, met een duidelijke verbreding of zwakke blaas op het eind. Frass in een brede centrale lijn, aanvankelijk de gang geheel vullend, later ruim de halve gangbreedte innemend.

mine Egg at either upper- or underside, usually near the midrib. Then a slender, not very tortuous corridor, often partly following the leaf margin, clearly widened in the end into a small blotch. Frass in a broad central line, initially filling the entire corridor, later over half of the gallery width.

waardplanten: Rhamnaceae, nauw monofaag

hostplants: Rhamnaceae, narrowly monophagous

Rhamnus crenulata, lycioides.

fenologie Mijnen in januari-februari in oude bladeren, in begin juni in verse bladeren

phenology Mines in January - February in old leaves, then again in fresh leaves in early June.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Canarische Eilanden en Iberisch Schiereiland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Canary Islands and Iberian Peninsula (Fauna Europaea, 2009).

larve Geel, kop lichtbruin.

larva Yellow, head light brown.

opmerkingen Voorkeur voor beschaduwde standplaatsen.

notes Preference for shady situations.

literatuur

references

Corley (2005a), Klimesch (1975a, 1977a), A & Z Laštůvka (2011a), van Nieukerken (1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2004a).

24/10/2014