Stigmella dryadella (O. Hofmann, 1868)

Lepidoptera, Nepticulidae

Dryas octopetala, Oostenrijk, 1600 m; uit Klimesch (1981a)

Stigmella dryadella mine

Dryas octopetala, Austria, 1600 m; from Klimesch (1981a)

mijn Ei op de bladrand of de onderzijde van het blad. De mijn is een aanvankelijk smalle gang die over ongeveer 10 mm in de richting van de bladbasis looppt en nauwkeurig de bladrand volgt, om dan 180° om te keren en zich dan te verbreden tot een grote blaas die zich tot de hoofdnerf uitstrekt. Frass in een brede draad in de de gang, breed verspreid in de blaas.

mine Egg on the leaf margin or the underside of the leaf. The mine is a corridor, narrow at first, for about 10 mm descending towards the base of the leaf, meticulously following the leaf margin. Then the corridor reverses its direction, and widens into al blotch that may occupy half of the leaf, to the midrib. Frass in the corridor as a broad central ribbon; broadly scattered in the blotch.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Dryas octopetala.

fenologie Eén of twee geneneraties, afhankelijk van de regio en hoogte; in sommige streken overwintert de larve in de mijn (Johansson ea, 1999a).

phenology One or two generations, according to the region and altitude; in some regions the larvae hibernate in their mines (Johansson ea, 1999a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia en Noord-Rusland tot de Pyreneeën en Italië, en van Ierland tot Roemenië (Fauna Europaea, 2009); 1100 - 2450 m (Huemer, 1985a).

distribution within Europe From Fennoscandia and North Russia to the Pyrenees and Italy, and from Ireland to Romania (Fauna Europaea, 2009); 1100 - 2450 m (Huemer, 1985a).

larve Geel, kop donkerbruin (Emmet, 1983a).

larva Yellow, head dark brown (Emmet, 1983a).

literatuur

references

Bengtsson (2008a), Emmet (1983a), Gustafsson (1985a), Hartig (1939a), Hering (1957a), Huemer (1985a, 1988a), Johansson ao (1990a), Klimesch (1950c, 1981a), Klimesch & Skala (1936c), A & Z Laštuvka (1997a), van Nieukerken (1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2006a), van Nieukerken, Mutanen & Doorenweerd (2012a), Pelham-Clinton (1967a), Skala (1939a), Viramo (1974a).

08/04/2017