Stigmella fasciata van Nieukerken & Johansson, 2003

Lepidoptera, Nepticulidae

Quercus pubescens, Griekenland; uit van Nieukerken & Johansson (2003a)

Stigmella fasciata mines

Quercus pubescens, Greece; from van Nieukerken & Johansson (2003a)

mijn Ei aan de bladonderzijde. De mijn is een extreem dicht gewonden gang, die er uitziet als een bruin vlekje; alleen het laatste deel van de gang maakt zich van de vlek los. Frass bruin, verspreid, de gang bijna geheel vullend.

Gewonlijk worden 2-3, soms meer, eieren bijeen afgezet. De jonge mijnen zijn dan dicht met elkaar vervlochten. Meestal sterft een deel van de larven voortijdig.

mine Oviposition at the underside of the leaf. The mine is an extremely densely wound corridor, giving the appearance of a brown dot; only the very latest part of the coridor loosens itself from the knot. Frass brown, dispersed, almost filling the corridor.

Usually 2-3, sometimes more, eggs are deposited together. The young mines then are closely intertwined. Mostly a part of the larvae die precociously.

waardplanten: Fagaceae, nauw monofaag

hostplants: Fagaceae, narrowly monophagous.

Quercus pubescens.

fenologie Larven in juli en october.

phenology Larvae in July and October.

verspreiding binnen Europa Slovenië, Kroatië, Griekenland, Turkijë.

distribution within Europe Slovenia, Croatia, Greece, Turkey.

literatuur

references

van Nieukerken & Johansson (2003a)

modif. 2.xi.2009