Stigmella ficulnea Puplesis & Krasilnikova, 1994

Lepidoptera, Nepticulidae

mijnkleine, hoekige gangmijntjes, met een brede frasslijn, in de nerfoksels die door Ian Barton op Cyprus werden waargenomen behoren volgens Erik van Nieukerken mogelijkerwijze tot deze soort, die beschreven is uit Turkmenistan.

mine small, angular gallery mines, with a broad frass line, in the vein axils that were found by Ian Barton in Cyprus might, according to Erik van Nieukerkenm belong to this species, that was described from Turkmenistan.

waardplanten: Moraceae, monofaag

hostplants: Moraceae, monophagous

Ficus carica.

literatuur

references

Barton (2015a).

03/10/2016